Tranzacționare algoritmică

Traducere

A intervenit o problemă.

Verificarea periodică a rezultatelor și tranzacționare algoritmică sistemelor de tranzacționare algoritmică Réexamen périodique du fonctionnement et de la capacité des systèmes de trading algorithmique O firmă de investiții care utilizează o tehnică de tranzacționare algoritmică de mare frecvență înregistrează, imediat după transmiterea ordinelor, detaliile fiecărui ordin transmis utilizând formatul prevăzut în tabelele 2 și 3 din anexa II.

Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence enregistrent, immédiatement après la soumission des ordres, des informations sur chaque ordre soumis, conformément au format indiqué dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe II. Tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență. Technique de trading algorithmique à haute fréquence O firmă de investiții testează conformitatea sistemelor sale de tranzacționare algoritmică și a algoritmilor săi de tranzacționare cu: Les entreprises d'investissement testent la conformité de leurs systèmes de trading tranzacționare algoritmică et algorithmes de négociation avec: O firmă de investiții rămâne pe deplin responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament în cazul în care își procură elementele de software sau de hardware utilizate în activitățile de tranzacționare algoritmică prin externalizare sau prin proceduri de achiziții.

Construieste-ti o Strategie de Branding Online si Devino Lider de Piata!

Les entreprises d'investissement qui tranzacționare algoritmică à l'externalisation ou à la passation de marchés pour les logiciels ou le matériel informatique qu'elles utilisent dans le cadre de leur activité de trading algorithmique demeurent pleinement responsables du respect des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. În sensul prezentului regulament, toate mecanismele sau sistemele care permit sau fac posibilă tranzacționarea algoritmică sunt considerate tranzacționare algoritmică de tranzacționare algoritmică".

Aux fins du présent tranzacționare algoritmică, tout dispositif ou système qui permet ou autorise le trading algorithmique est considéré comme un «système de trading algorithmique ». O firmă de investiții trebuie să dispună, pentru sistemele sale de tranzacționare algoritmică, de mecanisme de continuitate a activității care să corespundă naturii, amplorii și complexității activității sale.

tranzacționare algoritmică

Les entreprises d'investissement disposent, pour leurs systèmes de trading algorithmiquede plans de continuité des activités adaptés à la nature, tranzacționare algoritmică l'étendue et à la complexité de leur activité.

O firmă de investiții care utilizează o tehnică de tranzacționare algoritmică de mare frecvență actualizează informațiile menționate la alineatul 1 în standardele și formatele menționate în a patra coloană din tabelele 2 și 3 din anexa II. Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence mettent à tranzacționare algoritmică les informations visées au paragraphe 1 conformément aux normes et formats indiqués dans la quatrième colonne des tableaux 2 opțiunea penny 3 de l'annexe II.

În acest sens, testarea trebuie să verifice dacă sistemul de tranzacționare algoritmică sau algoritmul de tranzacționare: À cet effet, les tests permettent de vérifier que le système de trading algorithmique ou l'algorithme de négociation: Prin urmare, tranzacțiile tranzacționare baikal persoane care are acces electronic direct pot fi cuprinse, de asemenea, în definiția tranzacționării algoritmice, inclusiv a tehnicii de tranzacționare algoritmică de mare frecvență.

Les négociations d'une personne ayant un accès électronique direct peuvent, en conséquence, relever du trading algorithmique, y tranzacționare algoritmică de la définition d'une technique de trading algorithmique à haute fréquence.

Termenul zilei

Procesele de tranzacționare care se bazează pe accesul electronic direct și cele care presupun tranzacționarea algoritmică sau subsegmentul acesteia reprezentat de tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență nu se exclud reciproc.

Les processus de négociation basés sur un accès électronique direct et ceux impliquant un trading algorithmique ou son sous-segment, une technique de trading algorithmique à haute fréquence, ne sont tranzacționare algoritmică mutuellement exclusifs.

tranzacționare algoritmică

Dat fiind că tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență este utilizată de obicei pentru instrumentele lichide, numai instrumentele pentru care există o piață lichidă ar trebui să fie incluse în calcularea ratei intrazilnice ridicate de mesaje. Le recours à la technique de trading algorithmique à haute fréquence concernant principalement les instruments liquides, seuls les instruments pour lesquels il existe un marché liquide doivent être inclus dans le calcul du débit intrajournalier élevé de messages.

Algorithmic trading

O firmă de investiții se asigură că personalul său responsabil cu verificarea conformității are cel puțin o înțelegere generală a modului în care funcționează sistemele de tranzacționare algoritmică și algoritmii de tranzacționare utilizați de firma de investiții. Les entreprises d'investissement s'assurent que les membres de leur personnel chargés de la vérification de la conformité comprennent au moins de façon générale la manière dont leurs systèmes de trading algorithmique et leurs algorithmes de négociation fonctionnent.

Locurile de tranzacționare monitorizează în timp tranzacționare algoritmică sistemele de tranzacționare algoritmică, în ceea ce privește următoarele aspecte: Les plates-formes de négociation procèdent à un contrôle en temps réel de leurs systèmes de trading algorithmique en ce qui concerne: Testele de conformitate verifică dacă elementele de bază ale sistemului de tranzacționare algoritmică sau ale algoritmului de tranzacționare funcționează corect și în conformitate tranzacționare algoritmică cerințele locului de tranzacționare sau ale furnizorului de acces direct la piață.

Les tests de conformité permettent de vérifier si les éléments fondamentaux du système de trading algorithmique ou l'algorithme de négociation fonctionnent correctement et conformément aux exigences de la plateforme de négociation ou du fournisseur d'accès direct au marché.

Navigation menu

În special, cerințele specifice care trebuie să fie prevăzute pentru sistemele de tip "cerere de cotații" sau pentru sistemele hibride ar trebui să fie proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activității de tranzacționare algoritmică realizate. En particulier, les exigences spécifiques à établir pour les systèmes avec demandes d'offre de prix ou les systèmes hybrides devraient dépendre de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'activité de tranzacționare algoritmică algorithmique.

Aceste sisteme de tranzacționare sunt cele în care se poate efectua tranzacționare algoritmică, spre deosebire de sistemele de tranzacționare în care nu este permisă tranzacționarea algoritmică, inclusiv de cele în care tranzacțiile sunt realizate prin negociere cu strigare. Sont ici visés les systèmes de négociation dans lesquels il est possible de recourir au trading algorithmiquepar opposition à ceux qui ne l'autorisent pas, notamment ceux dans lesquels les transactions sont négociées à la criée.

Din motive de claritate și securitate juridică și pentru asigurarea aplicării uniforme, este oportun să se prevadă dispoziții suplimentare în ceea ce privește definițiile referitoare la tranzacționarea algoritmică, tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență și accesul electronic direct.

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique et pour garantir une application uniforme, il convient de prévoir des dispositions complémentaires concernant les définitions relatives au trading algorithmique, aux techniques de trading algorithmique à haute tranzacționare algoritmică urmărește bitcoin à l'accès électronique direct.

Traducere "de tranzacționare algoritmică" în franceză

Toți membrii și participanții implicați în tranzacționare algoritmică ce urmăresc aplicarea unei strategii de formare a pieței într-un loc de tranzacționare care autorizează sau permite tranzacționarea algoritmică ar trebui să încheie un acord de formare tranzacționare algoritmică pieței cu operatorul respectivului loc de tranzacționare.

Tous les membres ou participants recourant au trading algorithmique dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché sur une plate-forme de négociation qui prévoit ou permet le recours au trading tranzacționare algoritmică devraient conclure un accord de tenue de marché avec l'opérateur de cette plate-forme de négociation.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

tranzacționare algoritmică

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

tranzacționare algoritmică

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

tranzacționare algoritmică

Mai multe despre acest subiect