Tranzacții privilegiate ce este

Abuzul de piata Participanţii la sistemele de tranzacţionare trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, pentru a se asigura o bună funcţionare a acestora şi pentru evitarea prejudicierii celorlalţi participanţi.

tranzacții privilegiate ce este tranzacționare pe demo de opțiuni binare

În acest context se vorbeşte despre activitatea de manipulare a pieţei. De asemenea pot fi calificate drept activităţi de manipulare a pieţei şi tranzacţiile sau ordinele de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune, precum şi diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice alta modalitate, care da sau ar putea sa dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia sa ştie ca informaţia este falsa sau induce în eroare.

Referitor la jurnalisti, în exercitarea profesiunii lor, diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepţie făcând persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri.

tranzacții privilegiate ce este lucrați de la beneficii la domiciliu

Se interzice oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate să utilizeze respectivele informaţii pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenţia de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă.

Prin informaţie privilegiată se înţelege o informaţie de natură precisă care nu a fost facuta publica, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai acasă adunarea emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare, sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se afla în legatura.

tranzacții privilegiate ce este opțiune binară toate

Se consideră a fi deţinătoare de informaţii privilegiate următoarele persoane: a în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului; b ca urmare a detinerilor acesteia la capitalul social al emitentului; c prin exercitarea funcţiei, profesiei sau a sarcinilor de serviciu; d în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităţilor infractionale.

În condiţiile în care persoana menţionată mai sus este persoana juridică, interdicţia se va aplica şi persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacţiei pe contul respectivei persoane juridice. Se interzice acestor persoane să dezvăluie informaţii privilegiate oricăror altor persoane, exceptând situaţia în care dezvăluirea a fost făcută în exercitarea normală a activităţii, profesiei sau sarcinilor de serviciu; precum şi să recomande unei persoane, pe baza unor informaţii privilegiate, sa dobândească sau sa înstrăineze instrumentele financiare la care se referă acele informaţii.

tranzacții privilegiate ce este recenzii swiss guard recenzii la opțiuni binare

Persoanele exercitând funcţii de conducere în cadrul unui emitent de instrumente financiare, precum şi, acolo unde este cazul, persoanele cu care acestea se afla în relaţii apropiate, au obligaţia sa notifice A. Persoanele care produc sau distribuie studii privind instrumente financiare sau emitentii de instrumente financiare, precum şi persoanele care produc sau disemineaza alte informaţii prin care recomanda sau sugereaza strategii de investiţii utilizând mijloace de informare în masa trebuie sa se asigure ca astfel de informaţii sunt corect prezentate.

Aceste persoane vor indica natura interesului lor sau eventualele conflicte de interese care privesc instrumentele financiare pentru care se fac acele studii. Orice persoana implicata profesional în tranzacţii cu instrumente financiare, care are motive rezonabile sa considere ca o tranzacţie se desfăşoară în baza unor informaţii privilegiate sau ca aceasta ar putea constitui o acţiune de manipulare a pieţei, va notifica, fără întârziere, A.

Instituţiile publice care disemineaza statistici ce pot influenta semnificativ pieţele trebuie sa difuzeze aceste informaţii într-o maniera echitabila, corecta şi transparenta.

tranzacții privilegiate ce este evaluarea roboților cu opțiuni binare

Interdicţiile prevăzute în acest titlu nu se vor aplica tranzacţiilor desfăşurate în contextul politicilor monetare şi valutare sau a celei aferente datoriei publice, exercitate de către autorităţile competente din România, din statele membre, de către Banca Centrala Europeană sau de către persoanele care acţionează în numele acestor autorităţi şi nici tranzacţiilor cu propriile acţiuni din cadrul programelor de răscumpărare sau în cazul tranzacţiilor care au ca obiectiv stabilitatea unui instrument financiar şi care sunt executate cu respectarea reglementărilor A.

Aceste prevederi se aplică oricărui instrument financiar admis la tranzactionare pe o piaţă tranzacții privilegiate ce este din România sau dintr-un stat membru ori pentru care a fost înregistrată o cerere de admitere la tranzacţionare, indiferent dacă tranzacţia a avut loc sau nu în cadrul respectivei pieţe reglementate.

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare este singura autoritate competentă care va asigura aplicarea prevederilor referitoare la abuzul pe piaţă.

tranzacții privilegiate ce este costul opțiunilor

În exercitarea atribuţiilor de supraveghere, investigare şi control, Comisia va putea acţiona atât direct, cât şi în colaborarea cu alte enităţi ale pieţei sau cu alte organisme abilitate, tranzacții privilegiate ce este ar fi: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, oficiul registrului comerţului, Poliţia.

Mai multe despre acest subiect