Strategii bazate pe indicatori

strategii bazate pe indicatori

regula construirii unei linii de tendință

Pe baza acestor activități, Comisia a elaborat un document de lucru al serviciilor Comisiei, destinat evaluării strategiei de la Lisabona 1pentru a garanta preluarea de către succesorul acesteia a punctelor ei forte și pentru a trage învățăminte din analiza punctelor ei sensibile.

Documentul concluzionează, printre altele, că, pe ansamblu, strategia a strategii bazate pe indicatori un impact pozitiv asupra UE, a contribuit la atingerea unui larg consens în privința reformelor necesare și a creat o serie de avantaje vizibile pentru cetățeni și întreprinderi din UE. Reformele strategii bazate pe indicatori întreprinse au consolidat rezistența economiei UE și au contribuit la atenuarea impactului puternic al recesiunii economice.

Reducerea semnificativă a șomajului structural de-a lungul perioadei — se poate explica doar prin influența reformelor structurale, iar creșterea accentuată a ratelor ocupării forței de muncă în aceeași perioadă nu poate fi pusă exclusiv pe seama mișcărilor ciclice.

De asemenea, evaluarea a permis sublinierea faptului că nu s-a apreciat la justa ei valoare importanța interdependenței într-o economie strâns integrată și că ritmul general al reformei a fost lent și inegal, atât din punct de vedere geografic, cât și la nivelul diferitelor domenii de politici.

firmele oficiale forex

Legăturile dintre Strategia de la Lisabona și alte strategii și instrumente ale UE nu au fost suficient de strânse. Punerea în aplicare concretă a fost afectată de lipsa de implicare politică și de structurile deficiente de guvernanță, accentul pus pe comunicarea simultană a avantajelor reformelor de la Lisabona și a implicațiilor eșecului reformei fiind insuficient.

utilizarea opțiunilor pentru speculații

Segmentarea pieței muncii se perpetuează, iar majoritatea locurilor de muncă create înainte de criză au fost precare, într-o măsură mai mare sau mai mică.

De-a lungul procesului de implementare a Strategiei de la Lisabona au fost luate o serie de inițiative pentru punerea la punct a unui cadru de evaluare care să faciliteze monitorizarea și să evalueze progresele înregistrate în statele membre.

Ciprian Sarbu Indicatori de performanta Masurarea performantei include practici care se refera la identificarea, monitorizarea si comunicarea rezultatelor de performanta prin folosirea indicatorilor de performanta. Masurarea performantei nu este un concept nou, fiind folosit inca din timpuri stravechi, Protagoras din Abdera B. De-a lungul timpului, folosirea indicatorilor de performanta a evoluat in mod natural, la momentul actual existand o arie larga de resurse pentru selectia indicatorilor de performanta. Alegerea termenilor — masuri de performanta, indicatori de performanta sau Indicatori Cheie de Performanta KPI - este de obicei interschimbabila. Pentru unii practicieni, diferentierea este irelevanta, atat timp cat rezultatele dorite sunt atinse.

Aceste inițiative au implicat în special activitatea Comitetului de politică economică al Consiliului privind cadrul de evaluare a strategiei de la Lisabona și a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă privind o metodologie pentru flexicuritate. Propunerile Comisiei pentru recomandări specifice la niveluri naționale s-au bazat în principal pe aceste cadre metodologice și pe numărul mare de indicatori de monitorizare disponibili.

acasă muncă grosseto

Comisia este convinsă că această activitate este vitală pentru stimularea implicării politice în cadrul noii strategii și că aceste eforturi trebuie continuate și adaptate la noua strategie.

De asemenea, Comisia este convinsă că metoda deschisă de coordonare a contribuit la implementarea Strategiei de la Lisabona și a Strategiei europene pentru ocuparea forței de muncă de-a lungul ultimilor zece ani. Metoda deschisă implică utilizarea unei serii de instrumente, cum ar fi evaluările inter pares și programele de învățare reciprocă, pentru supravegherea multinațională eficace a implementării reformelor în statele membre.

primele opțiuni

Metoda deschisă din cadrul Strategiei europene pentru ocuparea forței de muncă articolul TFUE nu prevede sancțiuni pentru statelor membre care nu pun în aplicare măsurile în cadrul noii strategii. Schimbările demografice rămân, în continuare, o provocare pentru Uniunea Europeană.

difuzare de tranzacționare

Într-o anumită măsură, ele influențează condițiile necesare îndeplinirii unora dintre obiectivele strategiei. Comisia nu intenționează să creeze indicatori demografici în cadrul indicatorilor de monitorizare principali.

Mai multe despre acest subiect