Strategia de opțiuni binare zeno

strategia de opțiuni binare zeno

O limba moderna alta decât cea susţinută la proba bIstorie, Geografie, Economie, Filosofie Ştiinţe ale naturii Fizica, Chimie, Biologie O limba moderna alta decât cea susţinută la proba bIstorie, Geografie, Economie, Filosofie NOTA 1 În cadrul examenului de bacalaureat, candidaţii nu pot susţine o aceeaşi disciplina la probe diferite.

De exemplu, candidaţii care au susţinut la proba d Istoria românilor nu mai pot susţine la proba f Istorie universala. Noul Curriculum liceal, care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectiva comunicativ-funcţională, pune accent pe latura formativa a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de competente, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competentelor de evaluat şi a continuturilor din domeniile: A.

Proba orala vizează competentele de comunicare orala, fiind centrata pe producerea unor tipuri de discurs expozitiv, narativ, argumentativ exersate în cadrul învăţământului liceal.

Utilizarea corecta şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de comunicarea. Competente privind producerea mesajelor- Utilizarea corecta şi adecvată a formelor exprimarii orale în diverse situaţii de comunicare respectarea normelor limbii literare; pronunţarea corecta; tehnici strategia de opțiuni binare zeno comunicare specifice în conversatie; tehnici de construire a monologului oral; adecvarea mijloacelor verbale, paraverbale şi nonverbale la situaţia data - pentru proba orala.

Competente privind receptarea mesajelor- Receptarea adecvată a sensului unui mesaj transmis prin texte orale sau scrise sens denotativ, sensuri conotative; sesizarea valentelor stilistice ale unor categorii morfosintactice; influenţa elementelor paraverbale asupra înţelegerii mesajului oral.

Folosirea instrumentelor de analiza stilistica şi structurală în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare- Recunoaşterea trasaturilor definitorii ale comunicării fictionale şi nonfictionale referent, limbaj, scopul comunicării, modalităţi de receptare. Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterara.

Receptare- Identificarea structurilor lingvistice în diverse situaţii de comunicare, în vederea sesizării logicii şi coerentei mesajului. Producere- Susţinerea argumentata a unui punct de vedere într-un monolog oral tehnica argumentarii, adecvarea elementelor verbale, nonverbale şi paraverbale - pentru proba orala.

strategia de opțiuni binare zeno

Proza narativa - acceptii ale termenului; evoluţie şi tipologie proza romantica, proza realista; proza fantastica. Specii narative basmul cult; povestirea; nuvela istorica, fantastica, psihologică; romanul - tradiţional, modern, obiectiv, subiectiv; romanul de până la al doilea război mondial, romanul de după al doilea război mondial.

Limbajul prozei narative- modalităţi ale nararii: povestire; rezumat, scena;- mărci ale prezentei naratorului; limbajul personajelor; vorbire directa şi indirecta, stilul indirect liber;- registre stilistice popular şi cult, scris şi oral etc.

tolle lege Ruxandra CESEREANU arteziana

Poezia - acceptii ale termenului; evoluţie poezia pasoptista; Mihai Eminescu; prelungiri ale romantismului şi ale clasicismului; simbolismul; traditionalismul; modernismul; neomodernismul; postmodernismul ; tipologie poezie lirica şi epica.

Structura textului poetic- comunicarea în textul poetic eul liric; raportul autor - eu liric ;- tipuri de lirism: subiectiv şi obiectiv;- elemente de compoziţie în textul poetic: titlu, incipit, secvente poetice, relaţii de opoziţie şi de simetrie; elemente de recurenta motiv poetic, laitmotiv ;- nivelurile textului poetic: fonetic, morfosintactic, lexico-semantic şi stilistic.

Limbajul şi expresivitatea textului poetic- caracteristicile limbajului poetic expresivitate, ambiguitate, sugestie etc. Dramaturgia - acceptii ale termenului: text dramatic, arta a spectacolului teatral. Specii dramatice comedia, drama ; forme ale dramaturgiei în teatrul modern. Structura textului dramatic- construcţia subiectului dramatic: conflicte dramatice, intriga, scena, relaţii temporale şi spatiale;- compozitia textului dramatic: act, scena, tablou, replica; indicaţii scenice;- personajul dramatic - modalităţi de caracterizare.

Limbajul dramaturgiei. Expresivitate în textul dramatic- particularităţi ale construcţiei dialogului dramatic; strategia de opțiuni binare zeno limbajul personajelor ca modalitate de caracterizare registre stilistice în vorbirea personajelor ; oralitate în dialogul dramatic.

Epoci şi ideologii literareTexte de doctrina literară privitoare la:- romantism estetica - Dacia literară manifest literar; doctrina estetica ;- Junimea şi junimismul - Titu Maiorescu;- perioada interbelica - ideologii literare, elemente de estetica: modernism - E.

Lovinescu; traditionalism. Calinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cat şi altor autori. Conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implica studiul monografic al scriitorilor canonici. Conţinuturile de mai jos vizează:- aplicarea, în diverse situaţii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de punctuatie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice;- aplicarea cunoştinţelor de limba, inclusiv cele dobândite în ciclul gimnazial, în exprimarea corecta şi în interpretarea textelor literare.

Pregătirea candidaţilor şi elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat se vor realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat şi a programelor şcolare în vigoare. Manualul şcolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi în predare-invatare, conţinutul acestuia fiind valorificat în funcţie de specificarile din prezenta programa de bacalaureat şi din programele şcolare corespunzătoare.

Un loc important în moștenirea artistică a lui Reicha revine ciclurilor didactice care reprezintă exemple de lucrări ce îmbină fericit scopurile instructive cu cele artistice, fiind elaborate ca un suport pentru activitatea didactică a compozitorului și totodată ca un supliment pentru scrierile sale teoretice.

Conform Adreselor M. A kovetelmenyek a kepessegekre, a kompetenciakra, az alkalmazott ismeretekre iranyulnak az ervenyes tantervben megjelolt kepessegteruleteken. Kommunikacios kepessegekA tudatos nyelvi viselkedes kepessege;Az anyanyelv valtozatainak szukebb es tagabb kommunikacios korben valo sikeres hasznalata;Konfliktuskezeles, velemenynyilvanitas, parbeszedre valo kepesseg;II-III.

A szovegolvasas es a torteneti latas kepessegeiAz irodalmi szovegnek mint nyelvi alkotasnak a megragadasa;A beszedmodok, a szovegszervezodes, a nezopontok, az ertekszerkezet felismerese es ertelmezese;A szoveggel valo viszony megteremtese, ertelmezesi szempontok megfogalmazasa, hatterismeretek mozgositasa, sajat olvasat letrehozasa;Az erteklatas kepessege;A nyelvi kulturalis hagyomanyok felismerese az irasban es az olvasasban;A hatastorteneti tudat ervenyesitese az ertelmezesben;Kulturalis tajekozottsag: kapcsolatteremtes az olvasott muvek kozott korszak, stilusiranyzat alapjan;2.

Reszletezett kimeneti kovetelmenyekI. A kulonbozo nyelvvaltozatok felismerese es hasznalata a kommunikacios helyzetnek megfeleloen, az alapvaltozat, a koz- es irodalmi nyelv hasznalata szoban es irasban; 2.

A szoveg, a szovegszeruseg felismerese es alkalmazasa a szovegalkotasban; 3. Erveles szoban es irasban egy bizonyos allaspont mellett, megadott temara, ervelo-meggyozo es ertekezo szovegtipusok felismerese; 4. Helyesirasi keszseg; 1. Alapismeretek a magyar nyelv eredeterol, a magyar nyelv valtozasarol, a nyelvujitasrol; regzettseg es norma a nyelvhasznalatban; a magyar nyelv fontosabb belso valtozatai; a nyelvvaltozatok eltero kifejezesi formai, tartalmi es magatartasbeli kovetelmenyei; nyelvi regiszterek; stilusretegek; stilusarnyalatok; 2.

A szoveg szerkezete, felepitese, a szovegegysegek, a szovegosszefugges; a szoveg jelentese: temahalozat, tetelmondat, kulcsszavak; a szoveg es a kommunikacios folyamat osszefuggese.

Curs Muzica

Szovegtipusok: elbeszelo, leiro, ervelo, ertekezo szovegek, publicisztikai szovegek hir, tudositas, hirdetes ; 3. Jelentestani ismeretek: hangalak es jelentes viszonya, jelhasznalati szabaly, motivalt es motivalatlan szoalak, jelentesmezo, denotativ, konnotativ jelentes; stiluselem, stilushatas, allando es alkalmi stilusertek; 5.

strategia de opțiuni binare zeno

A szovegolvasas es a torteneti latas kepessegei Kompetenciak, kepessegek Tartalmak 1. A szoveggel valo viszony megteremtese, ertelmezesi szempontok megfogalmazasa, hatterismeretek mozgositasa, sajat olvasat letrehozasa; az erteklatas kepessege; 2. A narracios eljarasok megragadasa a peldazatos, a torteneti targyu es az en-elbeszelesekben; a peldazatos, a torteneti targyu es az en-elbeszelesek torteneti valtozatainak es kulturalis hatteruknek az osszekapcsolasa; 4.

Narracios eljarasok a regenyben es az elbeszelesben: elbeszeles es tortenet, elbeszeloi es szereploi szolamok, az elbeszeles idejenek es az elbeszelt idonek a megragadasa es ertelmezese; 5. Az elbeszelo formak jatekanak a elismerese es ertelmezese A kozossegi en beszedhelyzeteinek, a kozossegi en es vilagkep osszefuggeseinek a megragadasa; 7.

strategia de opțiuni binare zeno

Az imitacioelv mukodesenek felismerese; koltoszerep es imitacio osszefuggeseinek felismerese; 8. Lira es eredetiseg viszonyanak, a lirai en valtozatainak a megragadasa; 9. Intertextualis viszonyok felismerese es ertelmezese lirai szovegekben; A dramai mu elemeinek a felismerese, a dramavaltozatok kulturalis osszefuggesekbe helyezese; 1.

Befogadoi nezopont, esztetikai tapasztalat, esztetikai ertek; 2.

Kulturalis emlekezet, kanon, kanonizacio; irodalmi korszakok es stilusok; 3. Elbeszeles, tanitas; az elbeszeles ideje, az elbeszelt ido; peldazatos elbeszeles a kozepkori irodalomban, legenda barokk eposz, torteneti targyu muballada, a tortenelmi regeny egy valtozata; en-elbeszeles, level, naplo, levelregeny; szentimentalista en-regeny, Elbeszeloi modalitas, nyelvjatek; intertextualitas; 6. A kozossegi en; a kozossegi lira valtozatai; nepdal, romantikus nepies dai; a himnusz valtozatai; a kozossegi oda valtozatai 7.

Imitacio, imitacioelv; imitacio humanista, barokk, rokoko, klasszicista muvekben; 8. Kotelezo legalabb 1 legenda, 1 eposz, 2 muballada, 6 regeny, 6 novella, 3 lucrați de la ambalajul de acasă ferrara valamint 10 lirai alkotas alapos ismerete a reszletezett kimeneti kovetelmenyeknek megfeleloen.

Notă: Pregătirea candidaţilor şi elaborarea subiectelor strategia de opțiuni binare zeno examenul de bacalaureat se vor realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat şi a strategia de opțiuni binare zeno şcolare în vigoare.

strategia de opțiuni binare zeno

AnforderungenDie Pruflinge sollen Fahigkeiten und Kenntnisse în den folgenden Anforderungsbereichen nachweisen konnen:- Wissen, selbstandiges Denken, Urteilsfahigkeit und Darstellungsvermogen;- Wiedergabe von Wissen und Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang, Beschreibung und Verwendung gelernter und geubter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen în einem wiederholenden Zusammenhang;- Selbstandiges Erklaren, Bearbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte, selbstandiges Anwenden und Ubertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situaţionen und Sachverhalte.

Mai multe despre acest subiect