Opțiunea în bani are o valoare intrinsecă

Ce reprezintă banii?

Informațiile de genul ăsta par să aibă o anume valoare intrinsecă.

intrinsec - definiție și paradigmă | dexonline

Information like that seems like it could be of certain intrinsic value. Animalele au în sine o valoare intrinsecă care trebuie respectată. Animals have an intrinsic value which must be respected.

  1. Câți bani a făcut stăpânul inelelor
  2. Ce reprezintă banii?
  3. Care netbook este potrivit pentru tranzacționare
  4. valoare intrinsecă - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  5. Tradeville » Educaţie » Tradepedia » Optiuni - investitori si mod de functionare Optiuni - investitori si mod de functionare Optiunile sunt folosite de diverse categorii de jucatori, in diverse scopuri.
  6. Ce Înseamnă ​Hedging Forex [Strategii și Tehnici de Hedging]
  7. Diferența Dintre Valoarea De Piață Și Valoarea Intrinsecă -
  8. Există o serie de situații în care investiția se face atunci când diferența dintre piață și valoarea intrinsecă intră în joc.

Viețile omenești nu au valoare intrinsecă. Human lives have no inherent value. Ființele umane, vedeți, nu au nici o valoare intrinsecă, altele decât banii pe care ii castiga.

Ce reprezintă banii?

Human beings, you see, have no inherent value other than the money they earn. Cultura are o valoare intrinsecă în democrațiile noastre liberale. Culture has intrinsic value in our liberal democracies. Nu-i o valoare intrinsecă în ei.

opțiunea în bani are o valoare intrinsecă

There's no intrinsic value to it. Permiteți asistență Sinuciderea se spune că viața însăși nu au valoare intrinsecă, nici o sfințenie. To allow assisted suicide is to say that life itself has no intrinsic valueno sanctity.

Considerăm că ce a fost înaintea anului Zero nu are o valoare intrinsecă pentru societatea noastră. We believe what came before Year Zero has no intrinsic value to our society. Obiectul în sine poate avea valoare intrinsecă sau poate fi un simbol al experienței. The object itself may have intrinsic valueor be a symbol of experience.

De aceea, literatura Gnostică posedă puţină sau nici o valoare intrinsecă, oricât de mare este valoarea ei pentru istorie şi psihologie. Gnostic literature, therefore, possesses little or no intrinsic valuehowever great its value for history and psychology. Singura valoare intrinsecă a lucrurilor este cea pe care le-o conferim noi.

opțiunea în bani are o valoare intrinsecă

The only intrinsic value things have is what we give them. Furthermore, in order to limit the burden for economic operators, consignments of goods the intrinsic value of which does not exceed EUR 22 should be exempted from pre-arrival and pre-departure declarations subject to certain conditions. Acesta a propus, imediat după revoluție, printre alte măsuri economice, o reformă monetară prin care să se introducă în circulație monede de argint, avînd deci valoare intrinsecă. Semnale ale comercianților de opțiuni binare Ruginã proposed, immediately after the Romanian revolution, besides some economic measures, a monetary reform introducing precious metal coins into circulation thus having intrinsic value.

opțiunea în bani are o valoare intrinsecă

Analizându-le în ansamblul lor, atât ca unitate stilistică, cât și ornamentul, ca valoare intrinseca a Art Nouveau-ului, descoperim un stil închegat care a îmbinat structura arhitecturală și posibilitățile sale ca mijloc de exprimare artistică. By analysing them on the whole both as a stylistic unity and the ornament as an intrinsic value of the Art Nouveau, we find out a new style which has combined architectural structure and its possibilities as a means of artistic expression.

opțiunea în bani are o valoare intrinsecă

După părerea Guvernatorului Băncii Canadei, Bitcoinul nu are valoare intrinsecă, prin urmare nu ar putea fi clasificat ca un bun și este în schimb "speculativ sau joc de noroc".

In the opinion of the Governor of the Bank of Canada, Bitcoin has no intrinsic valueso it can not be classified as a good and instead is "speculative or gambling". În ceea ce privește diversele opțiuni de vânzare ale pachetelor 3B și 4, autoritățile letone au considerat că ofertele prezentate de investitori pentru acestea erau inadecvate și nu reflectau adevărata valoare intrinsecă a activelor pe care acestea le conțineau astfel cum au estimat experții independenți consacrați.

Optiuni - investitori si mod de functionare

As regards the various sale options for Bundles 3B and 4, the Opțiunea în bani are o valoare intrinsecă authorities believed that the offers submitted by investors for them were inadequate and did not reflect the real intrinsic value of the assets they contained as estimated by an independent reputable expert.

Eu spun faptul că viața de Walter Schmidt în starea sa actuală, nu au valoare intrinsecă! I'm saying Walter Schmidt's life, in its current state, has no intrinsic value. Conținutul acestor bunuri sau servicii poate fi produs fie de către un terț, fie de către operator, care le poate adăuga o valoare intrinsecă sub formă de funcții de acces, de distribuție sau de căutare.

The content of these goods or services may be opțiunea în bani are o valoare intrinsecă either by a third party or by the operator, who may add intrinsic value to them in the form of access, distribution or search facilities. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Ar trebui introdus un venit minim garantat în România?

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

La bani ATM este o situație în care prețul de grevă al unei opțiuni este identic cu prețul garanției de bază. Atât opțiunile de apel, cât și de pus pot fi simultan ATM. O opțiune ATM nu are o valoare intrinsecă, dar poate avea o valoare în timp înainte de expirare.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.

Mai multe despre acest subiect