Operațiile de opțiuni sunt

Page 16 - Informatica si TIC

HP Laserjet P3010

Operatii cu dosare și Fișiere Cuprins: 1. Operaţii cu ferestre Windows Părţile unei ferestre Operaţii cu dosare şi fişiere Fişierul Operatii cu ferestre Windows Atunci când deschidem un program, un fişier sau un folder, acesta apare pe ecran într-o casetă sau un cadru denumit fereastră window, în limba engleză. De aici provine numele sistemului de ope- rareWindows. Deoarece ferestre sunt peste tot în Windows, este important să înţelegem cum se mu- tă, se modifică dimensiunea sau se închid ferestrele.

Partile unei ferestre Deşi conţinutul fiecărei operațiile de opțiuni sunt este diferit, toate ferestrele au în comun unele lucruri. În pri- mul rând, ferestrele apar întotdeauna pe desktop, principala zonă de lucru a ecranului.

De asemenea, majoritatea ferestrelor au aceleaşi părţi de bază: Fig. Afişează numele documentului şi al programului sau numele folderului, dacă lucrăm într-un folder. Strategia de tranzacționare a opțiunilor binare turbo elemente pe care se face clic pentru opţiuni într-un program. Vă permite să defilaţi prin conţinutul ferestrei pentru a vedea informaţii care sunt momentan în afara zonei vizibile.

Acestea se pot glisa cu indicatorul mouse-ului pentru a modifica di- mensiunea ferestrei. Alte ferestre pot avea butoane, casete sau bare suplimentare. Dar acestea au, de obicei, şi părţile de bază.

fișier bitcoin

Deplasarea unei ferestre Pentru a deplasa o fereastră, indicăm cu indicatorul mouse-ului spre bara de titlu a acesteia. Apoi glisăm fereastra către amplasarea dorită. A glisa înseamnă a indica spre un element, ţinând apăsat butonul mouse-ului, mutând elementul cu lista site- urilor care fac bani, apoi eliberând butonului mouse-ului.

Remarcă: O fereastră maximizată nu operațiile de opțiuni sunt fi deplasată. După maximizare acest buton ia formaRestore aceasta însemnând că fereastra nu mai poate fi mărită, şi nici de- plasată. Maximizarea poate fi făcută şi prin executarea comenzii Maximize din meniul System din colţul stânga-sus al ferestrei. Sau faceţi dublu clic pe bara de titlu a feres-trei. Atunci când indicatorul mouse-ului devine o săgeată cu două capete figura 2glisaţi bordura sau colţul pentru a strâmta sau a lărgi fereastra.

Figura 2. Glisaţi bordura sau colţul unei ferestre pentru a-l redimensiona. Remarcă: O fereastră maximizată nu poate fi redimensionată. Trebuie program pentru prognozarea opțiunilor binare întâi să o restabiliţi la di- mensiunea ei anterioară.

Principalele operaţii cu un document sunt

Notă: Deşi majoritatea ferestrelor pot fi maximizate şi redimensionate, există unele ferestre care au o dimensiune fixă, cum ar fi casetele de dialog. Ascunderea unei ferestre Ascunderea unei ferestre este denumită minimizare. Dacă dorim să îndepărtăm temporar o fe- reastră, fără să o închidem, trebuie să o minimizăm, acţionând butonuldin colţul dreapta-sus al ferestrei.

Fereastra dispare de pe desktop şi este vizibilă numai sub forma unui buton pe bara de acti- vităţi, bara orizontală lungă din partea de jos a ecranului vezi fig. Minimizarea se poate efectua şi prin executarea comenzii Minimize din meniul System al ferestrei. Figura 3 Pentru a face ca o fereastră minimizată să apară din nou pe desktop, facem clic pe butonul său din bara de activităţi. Fereastra apare exact cum era înainte să o minimizăm. Dacă am terminat luc- rul cu un program sau un document şi nu trebuie să ne întoarcem imediat la acesta, îl putem închi- de.

de ce sunt învățați să tranzacționeze

Pentru a închide o fereastră, facem clic pe butonulsau executăm comanda Close din meniul System. Notă: Dacă închidem un document fără a salva modificările făcute, apare un mesaj care ne oferă opţiunea de a salva modificările executând comanda Save sau Save As din meniul File. Remarcă: Minimizarea şi închiderea unei ferestre de aplicaţie reprezintă două acţiuni diferite. În cazul minimizării, fereastra, reducându-sela butonul de pe bara de sarcini, rămâne încărcată în me- moria de bază RAM.

În cazul închiderii, ferestra dispare de pe ecran, astfel fiind exclusă din me- moria calculatorului. Pentru a nu supraîncărca RAM-ul, vom închide de fiecare operațiile de opțiuni sunt aplicaţiiile cu care nu intenţionăm să mai lucrăm. De asemenea vom evita lansarea repetată a unei aplicaţii, dacă aceasta se execută deja. Comutarea între ferestre Dacă deschidem mai multe programe sau documente, desktopul poate deveni rapid aglomerat de ferestre.

A ţine evidenţa ferestrelor pe care le-am deschis nu este întotdeauna uşor, deoarece anumite ferestre le pot acoperi pe altele, complet sau parţial. Utilizarea barei de operațiile de opțiuni sunt. Bara de activităţi furnizează o modalitate de a organiza toate feres- trele.

Fiecare fereastră are un buton corespunzător pe bara de activităţi. Pentru a comuta la altă fere- astră, facem clic pur şi simplu pe butonul său de pe bara de activităţi.

CUM SA NU MORI de dr. Michael Greger- Prefata

Fereastra apare în faţa tuturor celorlalte ferestre, devenind fereastra activă, cea în care lucrăm în prezent. Dacă facem clic pe butonul Calculator de pe bara de activităţi, fereastra acestuia este adusă în faţă fig. Pentru a identifica cu uşurinţă o fereastră, indicăm spre butonul acesteia de pe bara de activităţi.

Apare o mică imagine, denumită imagine redusă, care ne arată o versiune în miniatură a ferestrei. Această examinare este utilă îndeosebi atunci când nu reuşim să identificăm o fereastră numai după titlu.

Dacă bara de activităţi devine supraaglomerată de butoane, atunci butoanele pentru acelaşi pro- gram se grupează într-un singur buton fig. Faceţi clic pe buton pentru a vedea un meniu cu ele- mentele din grup, apoi selectaţi un element pentru a-l face fereastră activă. Figura 5. Eliberăm ALT pentru a afişa fereastra selectată.

Casete de dialog O casetă de dialog fig.

Realizarea unei prezentări Operații de gestionare a fișierelor de prezentare Pentru a realiza o prezentare este importantă, în primul rând, familiarizarea cu operațiile de bază pentru gestionarea fișierelor: creare, deschidere, expunere, salvare în diverse formate, închidere. Crearea unui nou fișier de prezentare Se realizează la pornirea aplicației PowerPoint, din fereastra de Start așa cum a fost descris anterior în subcapitolul Pornirea aplicației MS PowerPoint. De asemenea, pentru crearea unui nou fișier se poate accesa fila File, urmată de selectarea butonului New Nou. Salvarea unui fișier Se face prin selecția din fila File a opțiunilor: 1. Save Salvare - pentru salvarea unui fișier fără a-i schimba numele, tipul extensia sau locația; 2.

Observăm deseori case- te de dialog atunci când un program sau Windows are nevoie de un răspuns din partea noastră pentru operațiile de opțiuni sunt continua. Figura 6. Spre deosebire de ferestrele obişnuite, majoritatea casetelor de dialog nu pot fi maximizate, mi- nimizate sau redimensionate.

Daca doriti sa afl g62c ati numarul de fisiere existente intr-un director puteti realize acest lucru prin doua metode: -         Metoda manuala — in care va apucati sa numarati dumneavoastra fisierele existente in director, inclusiv fisierele existente in subdirectoare. Aceasta metoda nu este cea mai buna din cauza timpului pierdut.

Însă pot fi mutate. Operatii cu dosare si fisiere Sistemul de fişiere al sistemului de operare Windows Xp nu a suferit careva schimbări în compara-ţie cu versiunile anterioare, fiind construit pe principiul clasic: arborescent. Nici modul de gestiune a fişierelor şi dosarelor nu este unul deosebit, în acest scop utilizându-se cunoscutele aplicaţii My Com-puter şi Windows Explorer.

Deosebirile rezidă doar în aspectul ferestrelor, dar mai ales în posibilitatea de a efectua diferite operaţii cu obiecte direct din fereastra aplicaţiei My Computer.

De asemenea pen-tru fiecare obiect sunt afişate proprietăţile lui. În rest, principalele operaţii cu fişiere şi dosare sunt ana-logice cu cele ale sistemului de operare Windows Astfel, informaţiile programe, documente, imagini, secvenţe audio se păstrează sub formă de fişiere.

Deşi operațiile de opțiuni sunt este interzisă, trebuie evitată folosirea semne-lor diacritice ă, â, î, ş, ţla fel şi a literelor alfabetului chirilic din considerente de compatibilitate cu alte sisteme. În funcţie de programul care a creat fişierul, sistemul adaugă la numele de bază al fişierului o succesiune din câteva litere de regulă 3numită extensie.

Numele de bază şi extensia se separă printr-un punct. De regulă, extensia nu este vizibilă, dar în caz de necesitate ea poate fi afişa-tă. Numărul semnelor care alcătuiesc numele fişierului inclusiv spaţiul şi extensia trebuie să fie cu-prins în intervalul În scopul ordonării şi clasificării operațiile de opțiuni sunt ele se grupează, conform unor anumitor criterii, în mulţimi distincte, numite dosare engl.

Pentru noţiunea de dosar unii autori folosesc şi termenul de mapă. Gruparea fişierelor o efectuează, de regulă, utilizatroul, dar în unele cazuri cum ar fi instalarea unor aplicaţii ea se efectuează de către sistem în mod automat. Se obţine astfel o structură arborescentă de dosare şi fişiere, numită sistem de fişiere vezi pagina următoare fig.

Denumirile dosarelor se formează, pornind de la aceeaşi regulă ca şi pentru denumirile fişiere-lor. Dosarul de nivel superior al sistemului de fişiere este numit dosar-rădăcină engl. În el se plasează toate dosarele şi fişierele de pe supor-tul de date specificat prin litera respecivă.

Dosarele de ultim nivel conţin, în mod normal, unul sau mai multe fişiere, dar pot fi şi vide. Gestiunea fisierelor si dosarelor Gestiunea fişierelor ş dosarelor presupune crearea, copierea, deplasarea, excluderea acestora, precum şi alte operaţii pe care le vom descrie mai jos.

Pentru gestiunea fişierelor şi dosarelor în Windows sunt prevăzute doua aplicaţii: My Com- puter şi Windows Explorer. Deşi îndeplinesc, în fond, aceleaşi acţiuni, aceste aplicaţii afişează infor- maţia în mod diferit. Comutarea între aceste două operaţii se face prin acţionarea butonului Folders care se află pe bara de insrumente a fiecărei aplicaţii.

Dosar fişier Dosar Dosar Figura 7.

Sistemul arborescent de fişiere Lansarea aplicatiei Windows Explorer Lansarea aplicaţiei Windows Explorer se face executând un clic pe pictograma cu acelaşi nume din meniul. Ca rezultat obţinem o fereastră asemănătoare operațiile de opțiuni sunt cea din figura 8.

Fereastra aplicaţiei Windows Explorer constă din două panouri: cel din stânga, în care se afişea- ză structura arborescentă a obiectelor, şi cel din dreapta, în care se afişează conţinutul dosarului cu- rent. Nivelul cel mai înalt în ierarhia sistemului de fişiere îl constituie suprafaţa de lucru Desktop.

arată platforme de tranzacționare

Urmează, în ordine, My Computer, unităţi de disc, apoi dosarele discului activ. Activizarea unei uni- tăţi de disc se face prin executarea unui clic pe pictograma respectivă; în mod analog pot fi deschise dosarele. La deschiderea unui dosar, reprezentat în panoul din stânga, conţinutul lui se afişează în panoul din dreapta Dacă un dosar conţine alte dosare, pictograma lui este precedată de semnul.

Pentru a desfă- şura conţinutul dosarului, este suficient să executăm un clic pe acest semn. Dosarele desfăşurate sunt precedate de semnuliar dosarul curent deschis este reprezentat prin pictograma.

Pe tema:Operații cu ferestre Windows. Operatii cu dosare și Fișiere

Dacă picto- grama unui dosar nu este prcedată de nici un semn, înseamnă că dosarul conţine doar obiecte ele- mentare fişiere sau nu conţine nimic. Bara verticală care separă panoul stâng de cel drept poate fi deplasată, permiţând modificarea suprafeţelor celor două panouri. Figura 8. Fereastra aplicaţiei Windows Explorer Bara cu instrumente a aplicaţiei Windows Explorer conţine un şir de pictograme, semnificaţiile cărora sunt următoarele: Back to În cazul în care are loc schimbarea unităţii de disc flexibil, conţinutul ferestrei trebuie reactu- alizat pentru a vedea conţinutul nou.

Pentru aceasta apăsăm tasta F5. În continuare vom examina operaţiile de bază asupra obiectelor Windows. Crearea Pentru a crea un dosar nou, indicăm, în primul rînd, locaţia locul amplasării noului dosar.

  1. Comutați taxa forex bani
  2. Recenziile de opțiuni binare sunt rele
  3. Crearea, deschiderea şi salvarea unui document Word Pentru a crea un document Word se selectează: - opţiunea New Nou din meniul File Fişieriar din fereastra care apare se alege opţiunea Document necompletat Blank document.
  4. Deseori este nevoie de a redenumi un fişier sau un dosar.
  5. Operatii cu obiecte.

Un dosar poate fi creat în cadrul dosarului rădăcină al unităţii de disc curente sau în orice alt dosar al acestei unităţi de disc.

În continuare indicăm numele dosarului şi apăsăm tasta Enter. Dosarele pot fi create şi pe suprafaţa de lucru; în acest caz apăsarea butonului drept se execută pe această suprafaţă.

Fişierele noi secreează, de regulă, în aplicaţiile respective Excel, Word, Paint etc. În acest scop stabilim locul creării fişierului, apoi executăm un clic-dreapta şi din meniul contextual selectăm New. În coninuare indicăm tipul fi- şierului documentului şi numele lui, după care apăsăm tasta Enter. Desigur, fişierele astfel create sunt goale, informaţia urmând a fi introdusă ulterior în aplicaţiile respective. Selectarea Pentru a executa diferite operaţii cu obiectele Windows, este necesar de a le selecta.

Selectarea unui fişier operațiile de opțiuni sunt dosar se face prin executarea unui clic pe el.

Meniul Preluare operaţie

Dacă dorim să selectăm un grup conse- cutiv de obiecte, apoi, ţinând apăsată tasta Shift, executăm un clic pe ultimul dintre ele. Acelşi efect se poate obţine prin descrierea cu ajutorul mouse-ului a unui dreptunghi care cuprinde obiectele ne- cesare.

Pentru a selecta mai multe obiecte, executăm câte un clic pe fiecare, ţinând apăsată tasta Ctrl. Această metodă poate fi combinată cu cea de mai sus. În toate cazurile obiectele selectate îşi modi- fică culoarea.

Copierea Copierea este cea mai utilizată procedură de manipulare cu dosarele şi fişierele obiectele. În cele ce urmează sunt descrise câteva din multiplele metode de copiere. Copierea prin metoda Drag and Drop a Se selectează obiectul obiectele care urmează a fi copiate; b Se poziţionează cursorul mouse-ului în zona obiectelor selectate; c Se apasă butonul stâng al operațiile de opțiuni sunt, ţinând apăsată tasta Ctrl, tragem obiecte-le selectate peste dosarul în care dorim să le copiem poziţionăm, de fapt, vârful săgeţii mouse-ului pe dosarul respectiv ; d Eliberăm butonul mouse-ului.

Remarcă: Dacă dosarul destinaţie nu este vizibil, copierea prin metoda a doua este mai dificilă. Deplasarea Deplasarea are ca rezultat copierea obiectelor în locul destinaţie şi ştergerea lor din locul iniţial. Şi în acest caz există mai multe metode de deplasare, dintre care vom examina următoarele: 1.

Deplasarea prin metoda Drag and Drop. Această metodă este asemănătoare cu cea des-crisă mai sus pentru operaţia copierii, cu deosebirea că în timpul retragerii mouse-ului, nu se apasă nici o tastă. După cum s-a menţionat, există şi alte modalităţi de copiere sau deplasare a obiectelor. De exemplu, comenzile Copy, Cut şi Paste pot fi acţionate şi prin acţionarea butoanelor respective din bara de instrumente. De asemenea, aceste comenzi pot fi selectate din meniul contextual care apare ca rezultat al apăsării butonului drept al mouse-ului indicatorul mouse-ului trebuie să fie poziţionat pe oricare din obiectele selectate.

Ştergerea cu deplasarea obiectelor în coşul de reciclare Recycle Bin şi cu posibilitatea de a fi restabilite ulterior. În acest scop obiectele care urmează a fi excluse se selectează, apoi se apasă tasta Delete. Obţinem o casetă de avertizare fig. Ştergerea a 3 fişiere cu deplasarea lor în Recycle Bin. Dacă se acţionează butonul Yes, fişierele selectate vor fi şterse din dosarul curent, dar vor fi plasate în coşul de reciclare din care ulterior pot fi restabilite la locul iniţial.

Mai multe despre acest subiect