Managementul strategiei opțiunii direcționale

Adică, translatată în Obiective strategice, Indicatori de performanţă, Ţinte şi Iniţiative strategice.

Examn de stat management

Structurarea Strategiei şi construirea Hărţii Strategiei Obiective Un general aflat pe cîmpul de luptă foloseşte gestionarea obiectivelor opțiuni binare opțiuni binare zonei în care se duc luptele, pentru a vedea unde sunt situate trupele proprii şi ale inamicului, care este configuraţia terenului şi care sunt direcţiile posibile de ofensivă şi defensivă.

Dar harta câmpului de luptă nu este folosită doar de generali, ci şi de eşaloanele inferioare şi chiar de combatanţii individuali. Similar, Harta Strategiei este instrumentul prin care Obiectivele strategice ale organizaţiei sunt definite şi relaţionate cauzal, reprezentând în acelaşi timp şi cel mai bun canal de comunicarea — către întreaga organizaţie — a modului în care va fi executată Strategia, prin eforturile tuturor.

În articolul din Harvard Business Review care le-a precedat cartea Treacy şi Wiersema afirmă că firmele ating poziţii de lider prin îngustarea şi nu prin lărgirea ţintei lor în afaceri. Cât despre forţele directoare, doar una din aceste valori poate servi ca bază a strategiei.

Perspectivele Hărţii Strategiei reprezintă un mod de a grupa Obiectivele strategice în zone de interes figurate orizontal, în Harta Strategiei. Ne întrebăm ce anume-i interesează prioritar pe acţionari în sectorul privat sau pe contribuabili în sectorul publicşi ceea ce obţinem sunt obiectivele din Perspectiva Financiar în sectorul privat sau Perspectiva Calitatea Serviciilor în sectorul public.

În mod similar, definim Obiectivele din perspectivele Client, Procese Interne şi Învăţare şi Dezvoltare — ca să menţionăm doar perspectivele generale ale Balanced Scorecard.

Numărul şi semnificaţia acestor perspective poate varia funcţie de specificul organizaţiei pentru care se definesc. Este recomandabil ca numărul de Obiective strategice din Harta Strategiei să nu depăşească Mai ales pentru cazul în care numărul de Obiective se apropie de valorile de mai sus, construirea Hărţii Strategiei poate fi uşurată de gruparea în Teme strategice a Obiectivelor din perspectivele definite.

managementul strategiei opțiunii direcționale

Spre exemplu, temele tradiţionale utilizate în sectorul privat sunt Productivitatea şi Creşterea Vânzărilor. Similar pot fi definite teme cum ar fi Excelenţa în Servirea Clienţilor sau Competitivitatea, depinzând de opţiunile şi poziţionările Strategiei organizaţiei. Temele strategice sunt figurate vertical, în Harta Strategiei. Prezentarea de către Echipa de Implementare BSC a Obiectivelor şi Hărţii Strategiei, cât şi obţinerea acordului echipei de conducere pentru varianta finală a acestora are loc în Şedinţa de Lucru 1 Workshop 1.

managementul strategiei opțiunii direcționale

Cu alte cuvinte, pentru a fi gestionate, Obiectivele din Harta Strategiei trebuiesc cuantificate, măsurate şi comparate cu valorile care credem că ar defini succesul atingerii lor. Cum ar potea fi acest Obiectiv măsurat?

Clasificarea planurilor

Evident, nu direct, ci prin intermediul unuia sau mai multor Indicatori de performanţă. Stabilirea Ţintelor pentru fiecare dintre Indicatorii de performanţă Diverse metode analitice de exemplu: extrapolarea evoluţiei managementul strategiei opțiunii direcționale sau comparative de exemplu: benchmarking competitivrelevante pentru organizaţia noastră, ne recomandă pentru Indicatorul menţionat mai sus o valoare de 2.

Aceasta este Ţinta asociată Indicatorului. Analiza sau comparaţia care au generat această valoare ne spun că dacă Indicatorul nostru va ajunge aproape de Ţintă, atunci performanţa proceselor de business respective este bună.

managementul strategiei opțiunii direcționale

Sau, cu alte cuvinte, se poate considera că Obiectivul căruia-i este asociat Indicatorul a fost îndeplinit. Ansamblul Obiectivelor din Harta Strategiei unei organizaţii, împreună cu Indicatorii lor de performanţă şi Ţintele asociate, reprezintă Scorecard-ul organizaţiei. Iar pentru ca perspectivele considerate sunt echilibrate de exmplu între aspecte financiare şi non-financiarespunem că avem Balanced Scorecard-ul organizaţiei.

Prezentarea de către Echipa de Implementare BSC a Scorecard-ului organizaţiei, cât şi obţinerea acordului echipei de conducere pentru varianta finală a acestuia are loc în Şedinţa de Lucru 2 Workshop 2. Definirea şi raţionalizarea Iniţiativelor strategice Spuneam că Strategia trebuie să fie acţionabilă.

Managementul resurselor umane in strategia de dezvoltare a unei regii autonome

Asta însemnă că trebuie să fie acompaniată de un ansamblu conjugat de acţiuni, care să faciliteze atingerea Obiectivelor strategice şi — implicit — a Destinaţiei Strategice. Aceste acţiuni sunt grupate în proiecte de importanţă strategică, pe care le numim Iniţiative strategice.

Aşa cum spuneam, această Iniţiativă are formatul unui proiect cu sponsor, project manager, buget, termen-limită, echipă de proiect, etc. Este important de evidenţiat managementul strategiei opțiunii direcționale o Iniţiativă poate facilita mai mult de un singur Obiectiv.

managementul strategiei opțiunii direcționale

Din acest motiv, ea poate fi asociată mai multor Obiective, aşa cum aceluiaşi Obiectiv pot să-i fie asociate mai multe Iniţiative. Ansamblul tuturor Iniţiativelor strategice ale organizaţiei formează Portofoliul de Iniţiative strategice, şi reprezintă esenţa Execuţiei Strategiei.

Este important de menţionat că rareori o organizaţie nu are în derulare proiecte de îmbunătăţire a proceselor sale de businerss.

Din păcate, prioritizarea şi relevanţa strategică a acestor proiecte nu este nici clară şi nici aceiaşi pentru toată lumea. Pentru acest motiv, lansarea Portofoliului de Iniţiative strategice este frecvent acompaniată de un program de raţionalizare şi — implicit — de închidere a proiectelor de schimbare care nu au relevanţă strategică.

Obţinerea sponsorizării echipei de management pentru Iniţiative Prezentarea de către Echipa de Implementare BSC a Portofoliului de Iniţiative strategice, cât şi obţinerea acordului echipei de conducere pentru varianta finală a acestuia are loc în Şedinţa de Lucru 3 Workshop 3. Este important ca fiecare Iniţiativă strategică să aibă un sponsor în managementul strategiei opțiunii direcționale de conducere, după specificul rolurilor executive respective.

managementul strategiei opțiunii direcționale

În acelaşi timp, este important de a introduce StratEx în şedinţele de discutare şi definitivare a bugetului anual al organizaţiei. De asemenea, StratEx trebuie protejat atunci când se realizează acţiuni de reducere a costurilor.

Mai multe despre acest subiect