Lucrați de la registratorii de origine

Salariile de baza sint stabilite pe gradatii, iar in invatamint, pe transe de vechime.

Banii inapoi garantat

Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza si in cazul in care functia de conducere este indeplinita la o alta unitate bugetara decit cea la care s-a stabilit functia de executie de baza. Atributiile functiei de executie se stabilesc de ministere sau de celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, sub forma unor obligatii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate.

Indemnizatia de conducere se stabileste anual de conducatorul institutiei publice competente, potrivit legii, in raport cu rezultatele obtinute si raspunderea ce-i revine.

lucrați de la registratorii de origine

Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare. Pentru persoanele care ocupa functii de conducere, trecerea in gradatia imediat superioara se face de organul care aproba numirea in aceste functii. Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani. Incadrarea in urma concursului se face in toate cazurile la gradatia 1, cu exceptia cadrelor didactice, la care incadrarea se face pe transe de vechime.

Pentru personalul sanitar reusit la concurs pe aceeasi functie, salariul de baza se poate stabili la nivelul gradatiei avute anterior concursului la functia in care a fost confirmat prin ordin al ministrului.

Compararea versiunilor

Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta lucrați de la registratorii de origine superioara este de cel putin 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute in anexele la prezenta hotarire cu salariu de debutant.

In vederea prezentarii la concurs, persoanelor care au absolvit invatamintul superior si au fost incadrate in functii de nivel mediu in domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua in calculul vechimii necesare ocuparii functiilor pentru care se cer studii superioare jumatate din vechimea avuta pe functiile de nivel mediu. Pentru conditii deosebit de periculoase, vatamatoare, nedorite sau pentru conditii dificile, marimea sporului este cea prevazuta in anexele la prezenta hotarire.

De acelasi spor beneficiaza si personalul din unitatile vamale de frontiera. Pentru conditii deosebit de grele, in mediul rural la altitudine si cu cai de acces dificile, marimea sporului este cea prevazuta in anexele la prezenta hotarire.

In cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice pot aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de ore anual. Aprobarea efectuarii orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.

Registratorii fiscali atol. Pavel chistov Procesare pentru operarea registratorilor fiscali atol

Munca astfel prestata si platita in conditiile de mai sus nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator. Pentru indeplinirea unor activitati in afara functiei de baza expertize medicale, tehnico-economice si altele asemeneaplata muncii se face pe baza de tarife sau sume fixe, care nu fac parte din salariul de baza. Tarifele sau sumele fixe se stabilesc in conditiile prezentei hotariri.

Registratorii fiscali atol. Pavel chistov Procesare pentru operarea registratorilor fiscali atol Registratorii fiscali atol. Pavel chistov Procesare pentru operarea registratorilor fiscali atol

Din acest fond consiliul de administratie sau alte organe similare de conducere ale unitatilor pot acorda premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.

Managementul decontării

Criteriile si conditiile de acordare a acestor premii se stabilesc de catre ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice interesate, cu consultarea sindicatelor si cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Premiile individuale se aproba, dupa caz, de ministrul culturii, de presedintele Academiei Romane, ministrul invatamintului, ministrul sanatatii, ministrul cercetarii si tehnologiei, respectiv de presedintii Academiei de Stiinte Medicale si Academiei de Stiinte Agricole.

Plata cu ora ART. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, in limita fondurilor care se disponibilizeaza prin absenta persoanelor titulare. Activitatile si locurile de munca unde se poate aproba plata cu ora, in sensul prevederilor de mai sus, se stabilesc de ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice.

Aceste fractiuni de norma vor fi prevazute ca atare in statul de functii.

Viza K-1 permite unui cetăţean străin să călătorească în Statele Unite și să se căsătorească cu sponsorul său cetăţean american în intervalul de 90 de zile de la sosire. Pentru mai multe informaţii referitoare la vizele de logodnă, vă rugăm să vizitaţi pagina fiancé e visas pe usvisas. Cerinţe pentru ȋncheierea unei căsătorii ȋn Romania Căsătoria legal recunoscută în România este cea încheiată la Oficiul Stării Civile al Primăriei din locul de domiciliu al cetăţeanului român. Multe cupluri aleg de asemenea să aibă o ceremonie religioasă după încheierea căsătoriei civile.

In invatamint, plata cu ora se poate aplica si pentru unele discipline sau activitati care nu se pot constitui in posturi didactice complete. Activitatile si locurile de munca unde se poate aplica plata cu ora, potrivit celor de mai sus, se stabilesc anual de Ministerul Invatamintului. In situatiile prevazute la alin.

lucrați de la registratorii de origine

Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora in invatamint, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptaminala, cu functia didactica indeplinita si cu vechimea recunoscuta in invatamint, cu obligatia indeplinirii si a celorlalte sarcini ce revin cadrelor didactice potrivit statutului propriu.

Salarizarea in cazul cumulului de functii ART. Persoanele care cumuleaza vor fi salarizate corespunzator functiei didactice indeplinite, vechimii recunoscute in invatamint si gradului didactic obtinut in cazul cadrelor didactice din invatamintul preuniversitar.

Managementul retailului

Posturile vacante din unitatile de asistenta sociala sau de ocrotire a sanatatii si din cultura, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate. Salarizarea acestora se face la nivelul gradatiei 1 a functiei, gradului sau treptei profesionale, prevazute in statul de functii.

Posturile vacante ocupate in conditiile de mai sus se comunica lunar la directiile de munca si protectie sociala. Numirea temporara, delegarea, detasarea sau trecerea temporara in alta munca ART. Face exceptie personalul detasat in perioada de sezon la unitatile bugetare din statiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detasat.

lucrați de la registratorii de origine

Drepturi in cazul mutarii in alta localitate si alte drepturi ART. Plata drepturilor respective se suporta de unitatea la care se face transferul.

Statele de functii pentru unitatile organizate in structura ministerelor si a celorlalte institutii centrale si locale ale administratiei publice se aproba de catre acestea. Statele de personal ale unitatilor bugetare, centralizate de ministere si institutiile centrale si locale ale administratiei publice, se comunica Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor.

lucrați de la registratorii de origine

Premiile individuale se lucrați de la registratorii de origine de catre conducatorul unitatii. In mod similar se procedeaza si in cazul reorganizarii unor unitati bugetare sau extrabugetare.

lucrați de la registratorii de origine

Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate si transmise institutiilor publice interesate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Pe aceeasi data se abroga art.

Salarii de baza pentru personalul didactic din invatamint A. Salariile de baza pentru functiile didactice din invatamintul superior a Functii didactice Vechimea in invatamint Nr. Functia pina la peste peste crt.

Profesor universitar -! Conferentiar universitar -!

HOTARIREA nr. 281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare

Sef de lucrari lector universitar -! Asistent universitar!

lucrați de la registratorii de origine

Functia de conducere crt. Rector Salariul de baza Prorector corespunzator Decan functiei indeplinite Secretar stiintific al senatului Prodecan Secretar stiintific al consiliului profesoral Sef de catedra Salariile de baza pentru functiile didactice din invatamintul prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si de maistri a Functii didactice Nr.

Functia Nivelul Vechimea in invatamint crt.

I cu grad! II cu grad!

  1. Învățând să creeze roboți de tranzacționare
  2. Registratorii fiscali atol. Pavel chistov Procesare pentru operarea registratorilor fiscali atol
  3. Căsătorii | Ambasada SUA în România
  4. Programul "1C: comerț și depozit" - instruire și oportunități.
  5. Олвин спрыгнул с постели и сладко потянулся.

Maistru M! Functia Indemnizatia de conducere crt. Director Salariul de baza Director adjunct corespunzator functiei Salarii de baza pentru functiile ajutatoare din institutiile de invatamint Nr. Nive- Salariul de baza - lei crt. Functia lul Gradatia studii- lor 1 2 3 4 Functii de executie pe trepte profesionale a Functii didactice ajutatoare 1. Sef atelier scoala I M! Sef atelier scoala II M!

Sef atelier scoala III M! Laborant debutant M! Pedagog scolar G!

Mai multe despre acest subiect