Lucrați de la casa lui serio bergamo. ABOCALIPSA DUPA TRAIAN

lucrați de la casa lui serio bergamo

I ¡Win ig;i1a? II www. Fatá de volumul precedent care imbrátisa o perioadá de vreo sapte ori mai luneel se aratá mult mai omogen. Nu mai intilnim ace caleidoscop de cioburi de luminá descompusl fn mii de fete care se grupeazá.

Cáci nu Intilnim, la drept vorbind, aci decit trei teme majore. Acea a Transilvaniei, cheie de boltá a unor linii de fortá care unesc impreuná soarta ei de a Moldovei si Tárii Romanesti, attt in intervalul ocupárii ei de cátre Habsburgi, cit si mai apoi dupá reinstalarea lui Ioan Sigismund Zápolya; acea a episodului lui Despot prins i n Incrucisarea unor reflectoare care aruncá o luminá artiV www.

Metoda pusá in joc de Possevino pentru atingerea acestui scop nu vádeste aparent nici o trásáturá agresivá, ci numai iscusintá diplomatid.

lucrați de la casa lui serio bergamo

Intr-un contrast izbitor cu aceastá blindete de suprafatá, ascunzind o politicá intreagl de dezrádácinare a ortodocsilor din Transilvania 6 din Polonia dupá un plan indelung chibzuit in tainá, pe care Possevino il expune papii la sfirsitul comentariului sáu asupra Transilvaniei cu care se incheie sirul relatiilor directe din acest volum, apare in transparentá actiunea fanatid j nesábuitá in brutalitatea ei a domnului Moldovei Stefánitá Rares, care vrea sá impuná cu sila tuturor armenilor din Moldova botezul ortodox, 6 nereusind, recurge Impotriva lor la prigoaná.

Acest incident apare insá ca un fapt ráturalnic, ca o exceptie strigátoare care nu se integreazá bine in tabloul de ansamblu tesut sub ochii nostri.

Este un fenomen care nu se explicá prin jocul firesc al fortelor vii creatoare de istorie, ci printr-o reactie individuará si bolnávicioasá impotriva efectului pingáritor al turcirii fostului domn. Zelul religios trebuia sá ráscumpere si sá aseundá pata de infamie aruncatá asupra familiei intregi a renegatului. De aceea poate lucrați de la casa lui serio bergamo continuat 6 sub Al. Lápusneanu, cumnatul Raresestilor, regimul de vitregire al armenilor. Trebuie Reuel o distinctie hotáritá intre atitudinea fatá de ei tnainte de venirea lui Despot si duptl cáderea acestuia.

Prigoana lui Stefinitá Rares are un caracter fanatic religios. El dezlántuie urgia pentru a-i sili pe armeni la botez. Ráscumpárarea báneascá. Dar desigur mai rámtne de stabilit in ce másurá trebuie socotit Cintecul de Wire al acestuia drept o márturie de nezdruncinat in toate episodurile i amánuntele sale.

Cáci o asemenea compozitie, ca toate creatiile literare, oferi o viziune generalá. Se poate pune intrebarea dad Minas a asistat personal la scenele evocare in cele sapte orase avind colonii de armeni.

lucrați de la casa lui serio bergamo

Suceava, Hotin, Siret, Iasi, Vaslui, Botosaní si Roman, díntre care trei sint amintite cu mai mult relief, celelalte patru stilt doar numite, iar descrierea propriu-zisá se referá numai la Suceava. Observárn anumite procedee de compozitie literati, de pildá acel element de repetitie, aproape monotoná, pe care 1.

De aceea intructt e vorba de un document nesigur in care intrá si o buná parte de inventie literará, acest text nu a fost cuprins in seria de fatá. Contributii la istoria sociala in Moldova in secolul al XVI-lea publicat in revista Studii",nr.

Dar concluzia tras á in sensul interpretárii date actiunii domnului, ca o stavilá pus á la intinderea ereziei in spetá a ereziei protestante a sasilor si ungurilorse intemeiazá pe o precizare care lipseste din márturia secuiului anonim, in care este vorba doar de botezul ortodox impus de domn ungurilor din Moldova.

  • Путь к ним занял у нас миллионы лет - но лишь века потребовались, чтобы возвратиться домой.
  • despremoda.ro – încăperi Ferecate [an] [PDF|TXT]
  • Câștiguri rare dar rapide
  • Înainte de programul de lucru în zilele de sărbătoare 2021
  • Unde să înveți să tranzacționezi opțiuni binare
  • Calaméo - Călători străini, vol. 2
  • Forex calculator de profit
  • Неумолимо эта полоса становилась все шире и шире, пока не охватила четверть небесной сферы.

Dar acestia nu erau cu totii protestanti. Faptul cá in rapoartele lui Belsius slut amintiti de preferintá sasii si protestantii din Moldova se datoreste atit interesului deosebit al lui Maximilian de Habsburg pentru miscarea protestantá, cit si faptului cá acestia se aflau printre sprijinitorii lui Despot.

Amintim cá printre cei fugiti de teama botezului silit era si secretarul domnului, George", care ar putea fi George de Rewelles, cunoscut apoi ca secretar al lui Lápusneanu si al lui Despot, ucis apoi de Upusneanu la reintoarcerea sa.

Mai trebuie adIugat cá aláturi de persecutiile religioase ale lui Stetánitá Rare§ stilt amintite in acelasi izvor si uciderile de turci care trebuiau fireste sá constituie, in gindul domnului, preludiul la o mare miscare antiturceascá, ajutatá, cum spera el, de prezenta armatei lui Castaldo in Transilvania. Armenii vor intimpina o nouá urgie dupá cáderea lui Despot. Acum nu mai e vorba de o politicá.

Dacá ne vom gindi la glasul poporului", invocat de Despot contra boierilor pe care voia si-i ucidá, si vom observa a acest glas rä. In faza aceasta poate cá a intrat in consideratie si ponderea politicá a acestei categorii de negustori bogati cu legáturi si in afará, si cu ambitii si veleitáti ce nu erau de dispretuit. Se mai adaugá si sentimentele de dusmánie fireascá la originetrezite de prigoaná, dar rástrinte asupra tá.

A fost de ajuns momentul dinca sá creeze un antagonism care a fácut din armeni o masá de manevrá a lui Despot impotriva opozitiei boieresti, fapt care a stirnit apoi un al doilea val si VII www. Trebuie subliniat c n Choro graphia Moldovei, publicatá indar inspirata de starea constatatá de autor incá dinaccentul este pus pe spiritul de larga toleran ta religioasá.

C.santos – încăperi Ferecate [an600]

Acesta este aspectul permanent, fundalul real pe care se proiecteaza, ca un fenomen exceptional, incidentul din august Dar preluarea Transilvaniei de cátre comandantul armatei habsburgice a dus la o clarificare brutala, urmata de o cascada intreaga de justificari. Acestea variau dupa persoanele sau grupurile carora li se adresau. Trebuia justificat Ferdinand fata de papá uciderea unui cardinal, trebuia obtinuta adeziunea opiniei publice la inlaturarea fostului clrmuitor al Transilvaniei, l n sfirsit trebuia corectata impresia pe care ar fi putut-o trezi aceasta fapta in taberele soldatilor mercenari transformata dintr-o crima de oportunism politic intr-un act de prevedere impus de apárarea soldatilor tradavi de cel ucis.

Acesta este si rostul compozitiei mediocre a lui Speltacher, produs flagrant al unei propagande evidente, destinata unui circuit nchis. Pentru atingerea celorlalte doua obiective aveau sa fie folosite doua cai diametral opuse: prima ocultá, constind dintr-un simulacru de ancheta data pe seama nuntiului papal de la curtea lui Ferdinand, caruia i se infatisaserà dovezile tradarii lui Martinuzzi, adicá o parte din corespondenta acestuia o data cu delatinnile secretarului sau, toate aceste documente fiind apoi restituite de el cu o viza constatind faptul comunicarii lor, i terminindu-se pina in cele din urmá.

Amanunt vrednic de subliniat: dei activitatea lui Martinuzzi se exercitase la Buda si n Transilvania, procesul acesta s-a desfasurat la extremitatea granitei de vest a Ungariei, la Sopron. Au fost interogati aci pe rind dregatori ai Ungariei i Transilvaniei, fete laice si eclesiastice, asupra intregii activitati a lui Martinuzzi, ping lucrați de la casa lui serio bergamo asupra tradarii din partea sa a intereselor regentei folosul lui Ferdinand!

Rind pe rind, defileaza martori, ca Verancsics, Toma Nádasdy. Avem si un exemplu de asemenea márturie In declaratiile fácute de episcopul Transilvaniei, Paul Bornemisza, la acel proces.

Ele stilt cuprinse In volumul de fa tá aláturi de raportul-inventar din martieaprilie cu privire la resursele Transilvaniei, pe care el Il isdleste in calitate cum să câștigi bani pe internet comisar anume delegat impreun5 cu Georg Werner sau Wernher Wernheriusspecialist In mineralogie i exploatári miniere. Numit curind episcop al Transilvaniei, el indreaptá in un apel desperat stápinului su Ferdinand ca sá fie rechemat de urgen t5 din Transilvania pe care nu o mai puteau tine Habsburgii.

Stáruirea lucrați de la casa lui serio bergamo mai departe in cetatea episcopal á expusá poate unei actiuni militare si chiar unui bombardament, i-ar fi impus rezistentá si o moarte eroicá pentru care el nu-si descoperea nici o vocatie. Nu putem sti care a fost partea ce-i revine lui Paul Bornemisza in alcátuirea raportului din martie-apriliesi care a fost cea datoratá lui G.

Un lucru reiese destul de ciar: interventia unor ingerinte sau influente destul de puternice pentru a abate pe semnatari de la prima lor opinie privind desemnarea titularilor celor mai indicati pentru cele douá cámári ale aurului: cea de la Sibiu si cea de la Baia Mare. Contradictia dintre prima formulare a punctului de vedere al comisarilor i incheierea lor din urm5 nu se poate explica dectt prin presiunile sau persuasiunea exercitatá de generalul Castaldo, stápin efectiv al Transilvaniei in tot timpul ocupatiei ei de trupele sale.

De asemenea trebuie primitá cu oarecare prudentá inclinarea mult prea insistentá a comisarilor de a atribui toate relele constatate actiunii nefaste a monahului" Martinuzzi. Nu mai este vorba acum de fixarea ca ;el al exploatárii nici mácar a simplei rentabilitáti comerciale pe care o urmárise in agentul casei Fugger in planul unor investitii necesare, pe ling o schemá de sistematizare opțiuni pentru săptămână muncii, situate amindouá intr-o perspectivá optimist5 de crestere in orizontul larg deschis al afacerilor bá.

Schimbárile politice ivite de atunci táiaserá definitiv cáile de export ale sárii i opriser5 debuseele de piná câștiguri internet pușculiță. Nu mai putea fi vorba de rentabilitate In adeváratul sens al cuvintului, ci de corectivul greu de gásit al unei situatii falimentare. Soluiile preconizate sint toate de naturá negativá sau restrictivá: suprimarea distribuirii gratuite de seu necesare pentru opaitele sápátorilor din ocne, impunerea muncii suite acolo unde nu se oferá liber mina de lucru.

Cit priveste schema de organizare administrativá a cámárilor, incercatá acuma, ea nu diferá in realitate de propunerile i dezideratele lui DernIX www.

Călători străini, vol. 2

Lipseste insä dinamismul acestuia, spiritul de initiativä, critica spontanä, reacia imediatá. Comisarii -din nu-si pun probleme, i nici nu par sä observe mizeri3 täietorilor de sare de care fusese impresionat in felul su pn i agentul Fuggerilor.

Darea lor de searnä se desasoará. Aläturi slut puse la contributie vechile registre ale Fuggerilor. Totul pare dezumanizat i oarecum lipsit de interes. Acesta reinvie insä dud se trece la expunerea situatiei de la Cämärile de aur de la Sibiu si de la Baia Mare.

Aci nu mai avem o redare automatá a spuselor altora, ci o luare de pozitie spontanä in fata conditiilor observate. Sint analizate cauzele i efectele unor fenomene, ca evaziunea aurului cu centrul sàu clandestin de la Cluj si cu corolarul necesar al politiei aurului, lipsa de numerar si lucrați de la casa lui serio bergamo acestei carente asupra scurgerii aurului produs prin munca individual ä a báiesilor, mai toti romani, calvarul acestora, siliti sä alerge tocmai la Sibiu pentru a-si vinde modesta agonisitä in cazul fericit cà s-ar gäsi atunci sumele disponibile pentru plarà.

Sint descrise diferitele operatii de cementare" si de schimb al aurului ca bazä pentru discutarea oportunitkii arendärii Cämärii de aur de la Sibiu, si in sfirsit dupä expunerea lucrați de la casa lui serio bergamo punctelor legate de veniturile regesti din Transilvania sint inatisate cu mult relief, intr-un capitol aparte, conditiile de exploatare din trecut i prezent, de la Baia Mare si Baia Sprie.

Dei in tot cursul raportului comisarii manifestä o atitudine prudentä si oarecum din afarä, totusi in partea aceasta ei slut pard ispititi sà iasä din rezerva lor, indicind o inclinare proprie pentru anume solutii, de preferintä asupra altora. Sint trecute apoi in revistä cetätile regale si voievodale ale Transilvaniei, forex signal service arätarea datei alienàrii lor i cu propuneri pentru o eventualä recuperare, apoi beneficiile eclesiastice etc.

Sint deosebit de interesante datele privind modul de percepere a asa-zisei Insemnäri a boilor" din partea secuilor i n general. Amänunt sugestiv, la rubrica veniturilor regesti contributia perceputä de la romani, -quinquagesima, apare sub forma generalizatä de quinquagesima nobililor p. Raportul din constituie unul din documentele cele mai revelatoare ale stärii Transilvaniei n momentul ocupkii sale de dtre Ferdinand.

Comisarii avuseserá ca indreptar sau ca baza a anchetei lor cifrele situatiei arätate de Martinuzzi. Dar acestea se dovedesc mult prea exagerate, necorespunzind nici mácar unor momente comparativ blogul forex bune, anume vremea regentei a domniei lui loan Zipolya cca.

Ancheta din avea sä.

Pana la urma, ce aveti, nevrednicilor cu aceasta tara? Cum dracului de ati ajuns voi, niste sfertodocti abuzivi, sa conduceti o Romanie bimilenara, sa va imbogatiti pe seama ei si sa nu va astamparati nici dupa ce v-ati facut plinul, gasca de citrice putrede ce sunteti! Noi, ailalti, aproape ca va si iertasem pentru marsul vostru prin strachini, pentru neverosimila trecere intr-o noapte de la stanga la dreapta, pentru toata contributia voastra la prapadul general. V-ati tradat familiile si prietenii, ca sa cersiti un loc mai in fata la momentul impartirii de scaune. Si daca ati fost cinici si duri intre voi, ce v-ar fi putut opri din opera de umilire si retrogradare a poporului roman, caruia i-ati dat cu democratia in cap, sa-i treaca pofta de-a mai exprima optiuni.

Cit priveste másurile de indreptare schitate in diferite domenii, nici chiar comisarii nu-si ascundeau scepticismul asupra eficacitátii strategia de opțiuni binare a noastră și a ta. Se puteau indica doar unele másuri de urgenfä, ca de pildsá recurgerea la un Impr tmut in extremis, dar si aceste expediente mai cereau i gásirea acelor creditori providentiali dispusi sá-si pericliteze avutul in speranta unui cIstig nu intotdeauna sigur.

Uneori, este adevárat, in locul interesului bänesc intra in joc fermentul ambitiei si suma imprumutatá era pretul dobindirii bunávointei regesti sau a reprezentantului autorirkii supreme in Transilvania generalul Castaldo.

Tárile române sint prinse in orbita destinului Transilvaniei. Insá acest destin nu o datá pare sà atirne de impulsurile venite de dincoace de munti.

La interventii oculte din Transilvania in Moldova lichidarea lui Stefánitá Rare§ de cátre aceiasi boieri care trataserá cu Castaldo in Transilv sau In Tara Romaneascá stirnirea unui rival lui Mircea Ciobanul, in persoana lui Radu Ilia, dupá propria mkturisire a unuia din ofiterii lui Castil do, contele Ferrari corespunde simetric reinstaurarea lui loan Sigismund cu forte venite de dincoace, adicá din Tara Romaneascà si in primul rind din Moldova.

Despre rolul de prim plan al lui Alexandru Läpusneanu in reinstalarea lui loan Sigismund márturisesc i soliile stárilor Transilvaniei in Moldova din anul Trei ani dupá aceea relatarea lui Erasm Otwinowski ne ingácluie sà surprindem indicii despre necazul domnului impotriva nerecunostintei regentei din Transilvania i, printr-o asociatie fireascá i impotriva fratelui ei, regele Sigismund August al Poloniei.

Cu redobIndirea Ciceiului i Cetkii de Bala se putea crede cà raporturile dintre cele trei tári ajunseserl la un XI www. Dar atunci se produce noua perturbare a uimitoarei aventuri a lui Despot.

Curs Limba Italiana

Acest episod care concentreazg asupra Moldovei atentia lumii dimprejur ne este pgstrat Intr-o serie de descrieri directe privind unele din momentele sale mai semnificative. Avem descrierea luptei de la Verbia fácutg de unul dintre participanti, trimis apoi de invinggtor la Francisc Zay, cgpitanul de Casovia, patronul oficial al intregii Intreprinderi, i intermediarul exclusiv intre noul domn al Moldovei i curtea de la Praga.

lucrați de la casa lui serio bergamo

Operatiile descrise concordg cu cele lucrați de la casa lui serio bergamo de I. Sommer in Viara lui Despot, desigur dupg spusele unor participanti, cgci el insusi nu a venit in Moldova decit dupg luna septembrie Este interesant de notat c aceastg luptg este redatg i in alt fel, in niste relatii anonime, una italiang si una lating, publicate respectiv de N.

Marinescu sub titlul A propos d une biographie de Jacques Basilicos l Héraclide récemment découverte in Mélanges d Histoire lucrați de la casa lui serio bergamo, II, Cluj cu indreptgri i sugestii privitoare la autorul identificat cu probabilitate de editor, ca fiind Alessandro Guagnini.

Acesta apare in seria de fatg cu fragmentul care redg un alt moment, si anume retragerea lui Laski din Moldova inoperatie la care stim sigur cà a participat si el, fiind vorba deci in cazul acesta de o relatie directg. Cele doug relatii anonime amintite mai sus au fost folosite de Graziani in redactarea biografiei lui Despot scrisg de el prin in Italia, dupg inspiratia lui Laski pe care l-a intilnit incind l-a insotit pe nuntiul papal Commendone in Polonia, si a avut prilejul sg asculte din propria lui gurg o versiune inflorità a aventurii din Moldova.

Ea a fost tratg de el aproape neschimbatg in descrierea retragerii din Moldova in octombrieinfátiptg ca o mare izbindg personalg, ca un fel de reeditare a vestitelor isprgvi din antichitate. Indemnurile retorice ale lui Laski, gesturile sale eroice, grandelocventa aspirind la sublim apar pe planul intli ocupg toatg scena. Confruntarea acestui fragment din biografia lui Despot inspiratg.

In sfirsit o versiune hied si mai romantatg, datoratg traducgtorului polon al Cronicii Sarmatiei a lui Al. Guagnini, i redatg in anexa volumului de fatg, algturi de fragmentul din biografia lui Graziani, face trecerea de la injghebarea dintii a textului initial la forma ultimg in care a fost integrat acest incident in cronica lui Ureche.

Curs Limba Italiana

Desigur cg o criticg a izvoarelor va trebui sà explice si unele apropien i dintre versiunile inspirate de Laski si textul lui Sommer, redactat probabil prin si publicat tocmai in de cgtre XII www.

Nu este exclus ca fostul secretar al lui Despot, ajnns apoi biograful su, sa fi ramas mai departe in atingere cu Laski, pentru care nutrea o simpatie si o consideratie deosebita, manifestate la inceputul luiin elegiile a VII-a ad Georgium de Revelles qi a VIII-a referitoare atnindoua la ruptura acestuia cu Despot.

Dar izvorul cel mai revelator despre Despot nu este Viata -scrisá de Sommer, socotita a fi cea mai veridica si mai serioasa biografie a sa, ci corespondenta obscura, confuz i haoticá a agentului habsburgic trimis de regele Maximilian pentru a tine contactul cu noul domn al Moldovei, instaurat prin actiunea patronata de curtea de la Praga, si pentru a informa cancelaria regala de situatia i intentiile domnului moldovean si mai -ales de ecourile venite de la Poart în legatura cu evenimentele din Orientul Apropiat.

Publicata intr-o forma defectuoasa in colectia Documentelor Hurmuzaki, ea a ra.

lucrați de la casa lui serio bergamo

Iorga care a urmarit de aproape firul su in paginile capitolului din lstoria Romelnilor vol. Vconsacrate lui Despot. Chiar din primul raport, intocmit mai metodic ca raspuns la un chestionar dat, se afirma una din caracteristicile acestor relatii, i anume, In primul rind, o tendintá a autorului de a se face purtatorul de cuvint al domnului, transmitind mai departe taleq-uale informatiile sugerate sau dictate de acesta.

Uneori precizeaz c repeta chiar cuvintele rostite de Despot, dar de cele mai multe ori lasa impresia c ar fi vorba de constatari sau judecati proprii.

Când se întoarce de la Chicago, unde este istoric de artă, în Barcelona natală, Violeta L ax se află în căutarea unor adevăruri despre sine şi familia sa. Prin intermediul tablourilor bunicului său, Am adco Lax, ea pătrunde în cotloanele unei complicate istorii de familie, ce reflectă de fapt evo­ luţia oraşului lui Gaudi vreme de două secole. Treptat, odată fantomele trecutului eliberate, ies la iveală iubiri deznădăjduite precum cea din­ tre Am adeo şi Teresa, superba lui muză şi soţieconflicte fraterne cu finaluri drama­ tice precum cel dintre Am adco şi fratele său Juandar şi imaginea exemplară a auto­ rităţii paterne pe care o reprezintă Rodolfo Lax sau figura maternă a inteligentei şi libe­ ralei Maria del Roser Golorons.

O alta trasatura care se vadeste chiar de la inceput este confuzia pe care o face constant intre popor i tirgovetii sasi, si mai apoi armeni, ale caror sentimente pentru Despot le subliniaza cu tot dinadinsul. Nepotrivirea este evidenta, caci in chestionarul la care se refera e vorba de dragostea fi aplecarea poporului fata de domn", iar in raspunsul sau, el afirma ca acesta e drag si iubit de toti mai ales de cei din neamul safilor.

Asadar reazemul acestuia nu ar fi trebuit cautat in realitate decit în strajerii straini unguri ce aveau sa fie tocmiti in numar clt mai mare, si in tirgovetii oraselor de preferinta neortodocsi sasi, armeni etc.

Poporul tri adevaratul Inteles al cuvintului, nu apare in rapoartele lui, dar totusi poate fi intrezarit in scena atacarii i uciderii boierului Andreica, tranzacționare stabilă la știri stolnic al lui Lapusneanu, dud insa e desemnat vag, doar ca multimea" aflata de fata la acea fapta, fára a fi in stare sa se impotriveasca cu cuvintul sau cu gestul la cele petrecute sub ochii sai.

Cum tot acolo este vorba si de glasul poporului" care cere moartea pentru victima acelui atac al mercenarilor domnului, i chiar o moarte singeroasil i pentru multi altii", adicá pentru multi alti boieri, este evident ca acel glas al poporuxm www. De pilda atunci cind descrie primirea trimisului turc, care avusese loc cu putin inainte de propria sa sosire, el trece sub täcere porunca Portii cátre domn de a-si lichida trupele stdine, Cu exceptia doar a unui numgr limitat de soldati unguri afectati ggrzii personale a domnului.

Din context rezultä ca el stia de aceastg injon De altminteri se poate deduce acest lucru chiar din propria so haz: indata ce a plecat trimisul sultanului au fost sloboziti puscasii lui Roussel. Uneori mai surprindem si o mgrturisire destul de neasteptati.

ABOCALIPSA DUPA TRAIAN

Dupg mai multe informatii de natura variatg, deodatá autorul revine la declaravii mai vechi i exclamind in chipul cel mai firesc: A, eram s uit de aceasta! Si totusi acest lucru a trebuit sa se intimple destul de des.

Vom cita de pilda informatia din raportul din 6 iunie cu privire la incoronarea lui Lucrați de la casa lui serio bergamo cu o coroanä de aur la Suceava, in ziva de Sf.

Dar in raportul in care povesteste intimplgrile din momentul acela nu spune nici un cuvint despre acest fapt, ca si cum nici nu s-ar fi petrecut Este vrednic de adaugat d in cronica armenilor din Camenita se vorbeste de o incoronare a lui Despot la 15 august cind ar fi luat titlul de reget. In sirul vestilor trimise apar goluri uneori voite, dar alteori fr nici un motiv plauzibil. Asadar reconstituirea deosebit de anevoioasg a diferitelor momente mine in sarcina cercetitorului care trebuie s rezolve cu acele elemente XIV www.

Va trebui deci A inteleagá de ce vestea unui atentat impotriva domnului incercat de un oarecare husarel" din escorta sa i-a inspäimintat atit de mult pe boieri, si de ce patru mari boieri au si fost trimisi de indatá la Hotin spre a fi intemnitati acolo de Albert Laski. Si, tot astfel, sa stabileasca o legatura intre descoperirea, in Moldova, a unui agent al lui Lapusneanu si soarta altor trei boieri iertati" la staruinta boierilor din divan, dar trimisi totusi in temnita la Suceava unde vor fi curind executati.

Si va mai trebui fireste, din deductii in deductii, ca aceasta situatie sl fie legata de aparitia glasului poporului", intii la Vaslui apoi la Suceava, cerind moartea boierilor probabil aceiasi boieri abia trimisi acoloostriditi in mina de domn si rapusi in vazul tuturor la acel glas" chemat si rasuge intr-o zi de sarbatoare intre o procesiune bisericeasca lucrați de la casa lui serio bergamo o incoronare solemna dug un scenariu intocmit de domn.

In sfirsit, se va putea trage concluzia ca acel glas al poporului", care nu apare decit in rapoartele lui Belsius din 19 aprilie si 4 mai, era menit sa se substituie incuviintarii divanului la uciderea boierilor, incuviintare care precum s-a vazut i-a fost refuzata domnului o indicator pentru semnalul de opțiuni binare ce boierii divanului au obtinut iertarea" celor vizati de domn.

Atitudinea lui Belsius fa ta de boieri dell Iota variante. Sall ii socoteste in bloc drept dusmani ai regimului si ai domnului, neputind fi tinuti in frill decit de garda de mercenari straini, si umblind si-1 otraveasca si pe el pentru amestecul su in redactarea scrisorii domnesti catre Laski, prilejuita de trimiterea boierilor proscrisi la Hotin in paza acestuia, sau cind e vorba de marii boieri din divan ii caracterizeaza individual dupl criterii proprii ca urmare a sugestiei lui Despot de a obtine pentru ei din partea curtii de la Praga mici daruri menite sa-i indulceasca, insotite 4i de cite o scrisoare care sa-i lege definitiv de cauza crestinilor.

Toatä scena eonvorbirii dintre Despot si trimisul lui Maximilian e parca imprumutati dintr-o comedic. Propunerea cine este mai bun decât opțiunile pare mai degraba o abilitate pentru a produce o diversiune, dar agentul habsburgic o ja in serios si construieste pe ea un intreg plan care, amplificat mai tirziu, trebuia in mintea lui si lege de Habsburgi nu numai Moldova, dar si Tara Románeasca.

Intre cei doi interlocutori din iatacul domnesc se stabileste parca un fel de complicitate pina si in folosirea unor expresii comune atnindurora, ca cea de pildi de ignoti aplicata boierilor din divan, adica tocmai celor din partida domnului. Acest termen este luat aci desigur intr-un sens mai mult dispretuitor. Domnul 11 foloseste pentru a scoate in evidenta efectul unei atare mäguliri regesti, adresata unor necunoscuti, destinati si ramit ii si mai departe tot necunoscuti, inapti sa poata capta vreodata atentia lumii civilizate.

Termenul li pare atit de potrivit agentului, incit il adopta definitiv pentru a desemna pe boieri. Nu este lipsita de savoare nici propunerea pe care o inainteaza el regelui pornind de la schema intocmitá de domn.

lucrați de la casa lui serio bergamo

Boierii numiti de acesta XV www. Astfel, tnitropolitul í episcopii, pentru care Despot indicase cite un orologiu si un damasc negru, vor fi cinstiti prea destul i numai cu orologiul si fara. Din felul cum e infkisata scena ar rezulta cá hotárirea din urmá era chibzuita impreuna de domn i Laski, in prezenva i cu participarea agentului, i nfatisata apoi pro forma boierilor din divan.

Mai multe despre acest subiect