Arhiva forturilor pentru opțiuni

Celula Corneliu Coposu din Fortul 13 Jilava

arhiva forturilor pentru opțiuni

Fortul 13, romanul politico-parodic din rezultat din experiența detenției dina fost apropiat fie de E. White și James Thurber, fie de un postmodernism avant la lettre; la fel și cele două volume ulterioare opțiune binară fără avans Tigrii, aparținând aceluiași ciclu. Aproape nimic din adeziunile politice nu răzbate în prelegerile și studiile de anglistică dimpotrivăcolaborările sale eseistice fiind, toate, la presa ostilă extremei drepte favorabile Occidentului anglo francez și ostile militarismului germanîn vreme ce articolele din arhiva forturilor pentru opțiuni cotidiană combat în favoarea Legiunii.

Primul roman, Condamnați la castitatee o bună arhiva forturilor pentru opțiuni autenticistă în mentalitatea purist-fanatică a propriei generații, iar volumul de schițe Iarmarocul metehnelor combină ingenios fantezismul absurd cu aventurosul exotic. La un nivel modest, dar decent se află liricul elegiac din Poemele restrișteimarcat de trauma pierderii în război a fratelui și Zvon de pretutindeniîn linia direcției neo-clasice și a neolatinismului simbolist de la revista Viața nouă a lui Ovid Densusianu cu Densușianu DP și-a făcut și licența — publicată în — despre stilul lui Dimitrie Cantemir.

arhiva forturilor pentru opțiuni

Pasiunea pentru literatura britanică se manifestă înainte de război, prin publicarea primei traduceri autohtone din G. Shaw, iar activitatea din deceniile următoare îl va impune drept cel mai valoros anglist român al epocii. Aflat la Londra pentru prepararea tezei de doctorat despre William Colgrave, susținută în la Sorbona cu reputatul Louis Cazamian și publicată în același an în Franța și România, trimitea pentru Viața Românească un serial cu Scrisori din Londra despre noua literatură britanică.

arhiva forturilor pentru opțiuni

Neolatinismul densușian transpare în volumul Valoarea latină a culturii englezeiar opțiunea neoclasică a maestrului, ostilă iraționalismului romantic german, se manifestă în ostilitatea discipolului la adresa literaturii romantice v.

Universitar la Cernăuți, apoi la București, a scris nu doar despre literatura engleză medievală și clasică pe care le aprofundase exemplar ci și  despre literatura tinerilor, între care Ezra Pound, Robert Graves, T.

Eliot, W. Auden, Dylan Thomas.

arhiva forturilor pentru opțiuni

Caracterul de rasă al literaturii englezeinfluențat de psihologia lui Wilhalm Wundt și, mai ales, Pagini englezevădesc un comentator expert, interdisciplinar, trecut prin comparatism și filosofia culturii. Capodopera anglistului — shakespearolog cu contribuții exegetice de prim ordin — rămâne masivul studiu Fenomenul englezurmat de cursurile din anii 40 despre romanul englez și Shakespeare, unde aprofundează ideea colonialismului maritim al Marii Britanii ca avatar modern al terestrului Imperiu Roman cu engleza ca nouă lingua franca.

Fără a-i scuza rătăcirile politice, savantul și chiar scriitorul   e de reconsiderat. Text de Paul Cernat.

arhiva forturilor pentru opțiuni

Mai multe despre acest subiect