Acord de atribuire a opțiunilor, Acord-cadru de furnizare medicamente antineoplazice

Politia de Frontiera

Prin urmare, externalizarea gestiunii serviciilor de salubritate se poate realiza exclusiv prin încheierea contractului de delegare de gestiune.

acord de atribuire a opțiunilor opțiuni binare cele mai bune semnale

Deci, opţiunea autorităţii contractante municipiul B. Nu trebuie confundat contractul prin care se poate concretiza delegarea de gestiune cu modalitatea de atribuire a unui astfel de contract. Trimiterea din legile speciale citate anterior la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

Contractul de preț curent bitcoin de gestiune nu poate fi considerat o specie a contractului de prestări servicii numai pentru că legiuitorul a optat pentru soluţia urmării aceleiaşi proceduri ca în materia achiziţiilor publice în vederea atribuirii contractului de delegare de gestiune a serviciului de salubrizare.

acord de atribuire a opțiunilor lista neagră a opțiunilor binare 2021

Tot din dispoziţiile acestor legi rezultă că modalitatea de gestiune a serviciilor de salubrizare se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, condiţie neîndeplinită în cauza de faţă. Pe de altă parte, conform art. Prin urmare, autoritatea contractantă nu putea urma o procedură de licitaţie publică restrânsă, cu accelerarea procedurii.

In ultimul rând, alegerea ca tip de contract a acordului-cadru pe 4 ani contravine prevederilor art.

In raport şi de dispoziţiile art. Reţinând ca întemeiate considerentele de nelegalitate, pornind acord de atribuire a opțiunilor la greşita opţiune pentru contractul de prestări servicii, dar şi celelalte menţionate, aflate în strânsă legătură, nu se mai impune examinarea argumentării subsidiare a petentei referitoare la întocmirea documentaţiei de atribuire.

Pentru toate aceste motive, Curtea a admis plângerea, a anulat decizia Consiliului şi, admiţând contestaţiile prin prisma solicitării anulării proceduriia anulat anunţul de participare şi documentaţia de atribuire aferentă, precum şi întreaga procedură derulată conform acestora, privind atribuirea contractului de servicii salubrizare stradală şi serviciul de iarnă pe raza sectorului X al municipiului B.

acord de atribuire a opțiunilor închiderea unei poziții opționale

Mai multe despre acest subiect